Programa d'Emprenedoria

0Co-finançat
0Co-finançat
  • Programa d’alt rendiment per a emprenedors
  • Acompanyament per llançar una idea de neogci al mercat

Incubadora

0Co-finançat
0Co-finançat
  • Dirigit a start-ups amb un producte tèxtil innovador
  • Suport en serveis, instal·lacions i coneixement especialitzat en innovació tèxtil.

Acceleració corporativa

0Co-finançat
0Co-finançat
  • Programa d’alt rendiment dirigit a empreses tèxtils
  • Connexió amb el nostre ecosistema startup d’innovació i tecnologia per abordar reptes de futur del teu negoci de forma àgil.